Pexip om Visma.net ERP: - Automatisk periodisering er den største gevinsten

14.des.2018 11:16:17

Pexip gikk over til Visma.net september 2017 og 
har implementert det nye ERP-systemet på tvers av landegrenser. Vi snakket med Håvard, som jobber som Controller i Pexip, om hvordan de opplevde reisen til skyen med Visma.net og Cloud Connection.

- Vi ønsket å automatisere våre salgsprosesser og rutiner for periodisering. Dermed startet prosessen med å finne et nytt forretningssystem. Det ble et krav at det nye systemet måtte ha et åpent API som kunne integreres med vårt amerikanske fakturasystem. Valget falt på Visma.net ERP fordi det virket til å dekke våre behov på en oversiktlig og intuitiv måte.

LES OGSÅ: W.B Samson om Visma.net

Håvard forteller videre at han opplever overgangen til et nytt system som mer eller mindre smertefri ettersom de har outsourcet mye av økonomiarbeidet i bedriften. Pexip er etablert i både England, USA og Norge, som gjorde det nødvendig å engasjere ekstern hjelp for å sikre at alle regelverk ble fulgt.

- Vi satte igang et samarbeid med en engelsk partner av Cloud Connection som sørget for at lover, regler og mva rapportering ble lagt inn i systemet i henhold til britisk standard. Vi foretok opplæring av våre eksterne regnskapsførere på egenhånd.

Flere arbeidstimer er spart inn og revisor er fornøyd

Den daglige driften hos Pexip er på generelt grunnlag blitt lettere å håndtere, kan Håvard fortelle. Nå betaler de utenlandske leverandører direkte i Visma.net uten å bruke nettbanken som en mellomstasjon.

- Vi har fått bedre oversikt over driften ved hjelp av den suverene rapporteringsfunksjonaliteten som ligger i Visma.Net. I Pexip selger vi lisenser, det gjør at periodiseringsrapporter er spesielt viktig for oss - i tillegg til rapporter på tvers av de forskjellige selskapene i konsernet. Dette har vi tjent inn mange timer på.

- Vi har samlet informasjonen fra vårt engelske regnskapssystem og inn i Visma.net, som gir oss et 360 graders innsyn i egne data på tvers av landegrenser. Før bokførte vi faktura manuelt ved månedsavslutning, nå går prosessen automatisk gjennom en integrasjon til vårt billing system. Det er revisoren vår spesielt veldig fornøyd med.

LES OGSÅ: Kjersti gir skyhøy kundeleveranser

- Det er spesielt to nøkkelbrikker som skal ha mye av æren til suksessen. Steinar og Kjersti hos Cloud har vært proaktive og villige til å følge opp hele veien. Hadde det ikke vært for dem ville ikke dette gått. Nå har vi fusjonert og skal sette opp et nytt selskap, som fører med seg nye prosjekter. Vi holder løpende dialog, stiller spørsmål og får all den hjelpen vi trenger fra Cloud Connection. 

Dette er Pexip:
Pexip verdensledende på samhandling av video. Uansett hvilken videoløsning du benytter, får Pexip alt til å snakke sammen. I dag sysselsetter de 100 mennesker globalt.

 EBOK_erp_CC