Q&A med View Software AS om valget av Visma Net Project Management

Amanda Bunes
02.okt.2020 13:48:45

View Software er et ledende programvareselskap som leverer løsninger innenfor industrielt vedlikehold og forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av eiendom.

Forenkling og digitalisering av trivielle arbeidsprosesser har vært deres ledetråd og drivkraft i flere tiår, og i dag benytter mer enn 500 bedrifter og over 10.000 mennesker deres løsninger på daglig basis. 

I denne Q&A-en gir leder for View Maintenance, Ole Jørgen Aarvik et innblikk i beslutningsprosessen bak valget av Visma.net Project Management, og erfaringer fra implementeringen - så langt. 

Hvorfor valgte dere Visma.net Project Management?Vi hadde et par andre systemer oppe til vurdering, men Visma.net ERP ble valgt nettopp på grunn av modulen for subscriptions, noe som var viktig for oss. 

Da vi allerede hadde Visma.net-pakken, ble Project Management en naturlig del av det valget, og spesielt fordi den er integrert med Visma.net Financials som vi allerede hadde.

Har dere oppnådd en gevinstrealisering?
I en slik overgang er det alltid litt sånn “you win some, you lose some”; det gjør vondt å bytte når du er vant til å bruke noe annet.

Når det er sagt har vi nå fått bedre oversikt over økonomi og timeføring. Vi finner igjen de “tapte” timene; det som tidligere forsvant i folks notater. Vi finner lett frem til informasjonen vi trenger, og det er knirkefritt å utføre daglige oppgaver som å registrere timer.

Les også: Ikke bli lurt av et såkalt Cloud-system.

I tillegg har vi fått god oversikt over lønnsomheten i prosjektene, men det er ikke helt tilstrekkelig alene. Derfor vil vi fremover bruke Power BI, som kan koble sammen hundrevis av datakilder, og dessuten gir dypere innsikt i data, mønstre og oppdaterte rapporter, for å få det totale bildet på plass. 

Hvilke funksjoner er det dere bruker mest i dag?
Vi bruker timeføring, godkjenning og fakturering mest; spesielt har vi nytte av å ha oversikt over hva som er fakturert kunder. Det lagres dessuten en del informasjon som vi kan bruke videre i analyser. 

 

Ser du potensial til å i bruk flere funksjoner i PM?
Ja, vi har ikke tatt i bruk ressursallokering enda, men vi starter et større utviklingsprosjekt hvor dette blir relevant, og hvor forecasting også er etterlyst. Så det er definitivt noe vi vil komme til å ta i bruk.

Hvordan opplever du smidigheten mellom Visma.net PM og økonomisystemet?
Det er veldig tilfredsstillende. Det er fortsatt noen ting som lugger litt, men det er aldri de samme utfordringene som dukker opp på nytt, og vi løser hver utfordring fortløpende. 

Hvordan bruker dere data fra PM i strategiske og økonomiske beslutninger i dag?
Dette holder vi på å bygge opp nå! Det første vi fikk stålkontroll på var abonnementene våre; vi vet hvilke prosjekter som ruller. Dessuten vil vi, gjennom rapporteringsfunksjonen, alltid kunne se hva som ikke er fakturert. Det utgjør et stødig og pålitelig sikkerhetsnett som vi er veldig fornøyde med.

Vil du anbefale PM til andre?
Definitivt! Mitt råd er å sørge for å stille med ressurser, og ikke tenke at man kommer til dekket bord: Du må selv ha en tanke om hvordan du skal styre dette prosjektet internt. Du bør dessuten ha en ansvarlig som setter av de nødvendige 15 minuttene hver uke for å sjekke hva som ikke er godkjent, fakturert og alle andre essensielle detaljer. 

Les også: Hvor endringsvillig er du? Ta dorulltesten! 

Hva vil du trekke frem som de 3 mest positive tingene med PM? Hvorfor det?

  1. Rapporteringsfunksjonen er veldig god! Den krever at du setter av tid til virkelig å forstå hvordan det er bygget opp, men det er et veldig effektivt verktøy.
  2. Vi er også fornøyde med enkelheten i at man kan bruke en app for timeføring – også på prosjekter.
  3. Generelt nyter vi godt av at systemet er gjennomgående brukervennlig.

På en skala fra 1 til 10; hvor god er brukervennligheten?
Brukervennligheten er virkelig noe av det bedre vi har sett på markedet, så jeg vil gi det en solid 9-er, da det alltid er noe man kan peke på og trekke ned. Når det er sagt, så må det også sies at en 9-er fra en nordmann er en god 11!