Visma.net ERP Konsernregnskap

Få oversikt over alle selskaper på tvers av land i et samlet system.

icon_konsernregnskap

For deg som vil håndtere flere selskapers økonomi
på ett sted.

Kom i gang!
Add a button link here
konsernregnskap

Ofte benyttes Excel aktivt for å håndtere konsern, konsolidering og eliminering; en tungvint måte å jobbe på. 

Visma.net gjør det enkelt å få full oversikt over alle selskaper i konsernet med automatisk konsolidering og eliminering. Du kan også få tilgang på rapportering i forskjellige valuta som kan gi deg det pusterommet du trenger for å sette fokus på andre oppgaver. Du kan selv velge hvilke klienter du ønsker å ha med i konsolideringen selv om du fører regnskap for flere selskaper. Hvilket nivå elimineringen skal skje på kan styres ned på kontonivå eller kostnadsbærere/dimensjoner.

Visma.net har full compliance-støtte på tvers av alle Skandinaviske land, samt Nederland. 

Har du operasjoner i land hvor Visma.net ERP ikke er tilstede? Fortvil ikke. Ofte har disse landene egne systemer som passer like bra. Vi setter opp egne klienter som henter inn data hver måned, og som blir en del av konsolideringen, og vipps så har du full kontroll og oversikt i ett system!

Gå vekk ifra en hverdag med mange manuelle rutiner og ulike systemer til en hvor alt er samlet og automatisert i Visma.net ERP.

flagg

Rapportering blir viktigere etterhvert som kollegaer sitter spredt rundt i forskjellige land, både for konsern og hver enkelt bedrift. I Visma.net kan du delegere rapporter ut på det nivået du måtte ønske. En daglig leder vil kunne hente ut full oversikt over bedriften, og en salgsleder rapporter med oversikt over KPI-er. Dersom styret trenger en helhetlig oversikt, ligger det ferdige rapporter i forskjellige valutaer tilgjengelig til enhver tid. 

Det er ikke lenger behov for a ha mange systemer til å håndtere en konsernstruktur.

Visma.net ERP gjør jobben på autopilot.

Kom i gang!

Noen suksesshistorier fra våre kunder