Ålesund Havn gikk all-in med Visma.net og Portwin

Adrienne Eikrem
Jun 27, 2022 1:02:14 PM

Ålesundregionens Havnevesen er en profesjonell tilbyder av losse og lastetjenester.

De har holdt på med lossing og lasting av båter siden ca. 1890, og har lang og bred erfaring med arbeid på båter. I 2018 var de klare for å reise opp til skyen. Vi har snakket med økonomi og administrasjonssjef Torgeir Emblem om skiftet fra server til sky.

Hva er den viktigste grunnen til at du byttet ut Visma Business med Visma.net? 

En av de største utfordringene med å ha økonomisystemet i en server som er plassert hos kommunen, er når det dukker opp feil ved oppgraderinger og vi ikke får tak serveransvarlig i kommunen. I tillegg hadde de lyst å prøve noe nytt og innovativt for utviklingen sin del. 

Med Visma.net måtte de endre på gamle innarbeidet rutiner, som f.eks. inngående fakturaer og reiseregningen, men det gjaldt ikke bare økonomidelen - Men flyten rundt, hele brukeropplevelsen!Hvordan opplevde du/dere implementeringsprosjektet? 
Det var god og ryddig gjennomgang før vi startet opp med prosjektet. Kartlegging av virksomhetens behov for oppsett av Visma.net og integrasjoner. Oppsett av Visma.net var relativ enkelt og gjennom hele oppstartsfasen hadde vi god kommunikasjon med Økonomibistand. Systemet opp å gå etter en del prøving og feiling. Hadde noen problem, men dyktige konsulenter i ØB og Visma som hjalp til. 

 

Ålesund havn med Visma.net

 

Hvordan engasjerte og motiverte du de ansatte til å ta i bruk det visma net?
Det var allerede et ønske fra de ansatte å starte med Visma.net, noe som gjorde det enklere å motivere og engasjere de berørte brukerne til å ta det i bruk. 

Muligheten i Visma.net for full bankintegrasjon og enkel prosess med reise og utlegg, har effektivisert våre daglige rutiner. Våre folk som satt med dette tidligere har fått det mye enklere.


Hva opplever du som de 3 største forskjellene på Visma Business og Visma.net? 

 

  • Oppgradering går automatisk, slipper å være avhengig av eksterne aktører

 

  • Automatiserte prosesser med inngående & utgående fakturaer

 

  • Åpne APIer i Visma.net gir store muligheter for integrasjoner til fagsystemer 

 

  • Enveis integrasjonen til PortWin fungerer utmerket, Torgeir kom med et bra ønske om en toveis integrasjon på sikt.