Pexip om Visma.net: Automatisk periodisering er den største gevinsten

Benedicte Imsland
Apr 29, 2020 8:21:08 AM

- Da vi i Pexip skulle finne et nytt forretningssystem, med mål om å automatisere salgsprosesser og rutiner for periodisering, falt valget raskt på Visma.net ERP, sier Controller i Pexip, Håvard Watten.

Det var i september 2017 at Pexip bestemte seg for å begi seg ut på skyreisen, og implementerte det nye ERP-systemet på tvers av landegrenser. Håvard forteller videre om hvordan de opplevde reisen med Visma.net og Cloud Connection.

- Vi hadde krav om at det nye systemet måtte ha et åpent API som kunne integreres med vårt amerikanske fakturasystem, og det var tydelig at Visma.net kom til å dekke våre behov på en oversiktlig og intuitiv måte, sier Håvard.

LES OGSÅ: W.B Samson om Visma.net

I motsetning til den gjengse oppfatning kan Håvard fortelle at han opplevede overgangen til et nytt system som mer eller mindre smertefri. Mye av grunnen til dette var at de kunne outsource store deler av økonomiarbeidet i bedriften. Pexip er nemlig etablert i både England og USA i tillegg til Norge, noe som gjorde det nødvendig å engasjere ekstern hjelp for å sikre at alle regelverk ble fulgt.

- Vi satte i gang et samarbeid med en engelsk partner av Cloud Connection som sørget for at lover, regler og mva-rapportering ble lagt inn i systemet i henhold til britisk standard, forteller Håvard.

Flere arbeidstimer er spart inn og revisor er fornøyd

Den daglige driften hos Pexip er generelt sett blitt lettere å håndtere, kan Håvard fortelle. For eksempel kan de nå betale sine utenlandske leverandører direkte i Visma.net, uten å bruke nettbanken som en mellomstasjon. I tillegg opplever de å ha betydelig bedre oversikt over driften ved hjelp av rapporteringsfunksjonaliteten som ligger i Visma.net.

- I Pexip selger vi lisenser, noe som gjør periodiseringsrapporter spesielt viktig for oss, i tillegg til rapporter på tvers av de forskjellige selskapene i konsernet. Så her har vi tjent inn mange timer, understreker Håvard.

Etter at Pexip samlet informasjon fra sitt engelske regnskapssystem inn i Visma.net, kan Håvard fortelle at de nå har et 360 graders innsyn i egne data på tvers av landegrenser. 

- Før bokførte vi faktura manuelt ved månedsavslutning. Nå går prosessen automatisk gjennom en integrasjon til vårt billing-system. Det er revisoren vår spesielt veldig fornøyd med!

LES OGSÅ: Spar kostnader og arbeidskraft, slik lykkes du med e-handel

Håvard legger vekt på at ikke bare systemet skal få all æren; at også et avgjørende menneskelig element ligger bak den knirkefrie skyreisen.

- Det er spesielt to nøkkelbrikker som skal ha mye av æren til suksessen. Steinar og Kjersti hos Cloud Connection har vært proaktive og villige til å følge opp hele veien. Hadde det ikke vært for dem ville ikke dette gått, avslutter Håvard.  

Dette er Pexip:
Pexip verdensledende på samhandling av video: Uansett hvilken videoløsning du benytter, får Pexip alt til å snakke sammen. I dag sysselsetter de nesten 200 mennesker globalt.