Link Medical går all in: samler alle land i Visma net

Benedicte Imsland
Dec 8, 2020 3:01:37 PM

Link Medical er et skandinavisk selskap som tilbyr produktutviklingstjenester for legemiddelindustrien og medisinsk utstyrsindustri over hele Nord-Europa.

Selskapet hadde forskjellige systemer i Norge, Sverige og Danmark: Xledger i Norge, Visma Global i Sverige og e-conomic i Danmark. 

I tillegg ble prosjekter i stor grad utført i Excel, og det var vanskelig å se helheten uten flere forskjellige regneark.

Å få en helhetlig løsning med Visma.net ERP, i alle land, samt Visma.net Project Management på toppen, hvor alle prosjektledere og ansatte jobber på prosjekter og registrerer timer, gjør at rapporteringen flyter og at Link Medical får langt bedre oversikt.

Les mer om å bytte ERP system

Når alle benytter samme system blir det langt enklere å samarbeide på tvers av landegrenser. 

Link Medical All In

Neste steg for Link Medical vil være å få koblet opp OneStopReporting, for å få rapporter på tvers av både finans og prosjekt for hele gruppen.

På den måten får vi sammen skapt en helhet som er utrolig sjelden i dag.

Gratulerer, Link Medical, dere har gått all in med Cloud Connection!

Les flere kundehistorier