Velle Gruppen går all in: Får folk i jobb med Visma.net

Benedicte Imsland
Mar 23, 2021 11:02:05 AM

Velle Gruppen AS er et konsern med utspring i attføringsbedriften Velle Utvikling. De beskjeftiger seg med å få folk ut i jobb; gjerne de som av ulike grunner har falt utenfor arbeidsmarkedet.

I tillegg til å være en av de største lærlingbedriftene i Vestfold innen mekanisk produksjon, barnehager, byggdrift og matfag, driver de opplæring i kontor og administrasjon, og gir arbeidstrening innen regnskap.

Konsernet omsetter for 110 MNOK i året, men økonomiavdelingen består likevel av kun to personer, i tillegg til en lønningsmedarbeider og en instruktør/sentralbordansvarlig i administrasjonen.

- Det er kun mulig takket være Visma.net, sier økonomi controller, Jacob Christensen.  

Klikk for å flytte til visma.net

vellegruppen

Les også: Link Medical går all in: samler alle land i Visma.net

Flytter fra Visma Business
Med omkring 70 000 bilagslinjer i året, ville Velle generert bortimot 6 hyllemeter med A4-permer med papir, som gjorde hver revisjonsprosess omstendelig og tidkrevende.

Når Velle Gruppen nå har gått bort ifra Visma Business og over til skybaserte Visma.net ERP, har regnskapet blir mer nøyaktig, de fleste prosesser er automatisert, og feilmarginen er svært liten. Med payroll har Velle dessuten kvittet seg med mye gammel vane-tenking om lønnsutbetaling, og ser at kompliserte prosesser er blitt enklere og utlønningen langt mer nøyaktige enn før.

Klikk for å flytte til visma.net

- Visma Business er en gammel teknologi og likner på regnskapssystemene vi har brukt i 40 år. Visma.net er derimot modulbasert og likner slik mye mer på den verdenen vi lever i i dag, sier Christensen.

Visma.net og Attensi til opplæring  
Velle har også tatt i bruk Attensi for å gi sine deltakere opplæring i Visma.net, før de deretter får gjennomføre ulike prosesser, som kontering og bokføring, i Velles eget regnskap, med oppfølging og godkjenning fra lærer.

Les også: Spill deg god i Demo Visma.net

- Dette er en helt unik måte å jobbe på, og det er nesten som om Attensi var laget for oss: For vi har gjerne folk hos oss som har droppet ut av skolen; som kanskje har sittet mer og gamet om natten i stedet for å gjøre lekser. Da er et opplæringsprogram som Attensi midt i blinken; noe de kjenner igjen og mestrer raskt, sier Christensen.

Gratulerer, Velle; dere har gått all in med Cloud Connection! 

New call-to-action