ONBOARDING

wing3

Onboarding

Alt handler om god planlegging og skikkelig gjennomføring

Å flytte forretningssystemet til skyen er en befriende opplevelse. Vår oppgave som Visma.Net ERP Partner er å hjelpe dere på veien og gjøre reisen så komfortabel som mulig.

Slik gjør vi det, i tre steg:
Ready-blue-Text

1. Workshop og løsningsbeskrivelse

For å skape en optimal og langvarig skyløsning, ønsker vi aller først å få en bedre forståelse av din bedrift: Hvem er dere, hvordan jobber dere og hvor lugger det? Gjennom grundig innsikt og felles workshop, blir vi enige om ambisjonene fremover og hva som kreves for å nå destinasjonen.

Set-blue-Text copy

2. Gjennomføring og opplæring

Vi vet hvor du skal! Nå handler alt om å forberede seg og gjøre seg klar for avreise. Vi setter opp systemene som trengs og gir de ansatte nødvendig opplæring. Vi sørger for at alle er ombord og klare for en smooth take-off.

Go-blue-Text copy

3. Launch og drift

Setebeltet er fastspent og signalet er grønt - vi går live! Vårt team er der og sørger for at alt flyter og forretningen går uforstyrret. Du får oppfølging hele veien, og nødvendige justeringer skjer fortløpende.

Cloud is a journey, not a destination

Når vi snakker om moderne skyløsninger finnes det egentlig ingen destinasjon: Systemene er under kontinuerlig utvikling for å imøtekomme fremtidens forretningsbehov og digitale krav. Dette gjør at du som kunde kan være trygg på at du alltid er up-to-date med morgendagens ERP-løsninger.

Kom i gang!