Visma.net Project Management

Prosjekt og ressursstyring integrert med økonomisystemet.

icon_prosjektstyring

Hold styr på produktivitet, fakturering, timer & ressursbruk.

Kom i gang!

Prosjektstyring

Faste priser og forutsigbarhet er noe de aller fleste ønsker seg når man skal kjøpe en tjeneste. Men å på forhånd beregne riktig tidsestimat og ressursbruk i et tilbud kan være utfordrende, og mange ender derfor opp med å benytte «fingeren i været-metoden» og håpe på det beste.
 
I Visma.net Project Management kan du registrere den faktiske tidsbruken, og ha tilgang til historikk fra tidligere prosjekter. Dette gjør det enklere å budsjettere og prise et tilbud fremover i tid. At du også har fullstendig kontroll på tidsbruken i et pågående prosjekt, gjør det enkelt å kunne oppdage eventuelle endringer i prisestimatet på et tidlig tidspunkt.

Se webinar med gjennomgang av systemet her.

Ressursstyring

Vi har løsningen for raskt og enkelt å finne rett person til rett oppdrag. Ved å kategorisere ressursene i bedriften, kan du enklere optimalisere tid og kostnad på hvert prosjekt.
Visma.net Project Management lar deg merke og kategorisere hver ansattes kompetanse i nøkkelord som rolle, ansiennitet, fagområder eller sertifiseringer, slik at det blir enkelt å velge riktig team på et prosjekt, og rett person til rett oppgave. Hvorfor bruke en senior med høy timesats på en oppgave som en junior kan gjøre like godt?

Men det hjelper ikke å bare finne en ressurs som har de rette kvalifikasjonene for oppgaven. Vedkommende må også ha tid og være tilgjengelig når oppdraget utføres. I Visma.net Project Management får du god oversikt over fordelingen av arbeidsstaben, tidsestimat og allokeringer for alle deler i et prosjekt, slik at du enkelt kan velge tilgjengelig ressurs.

ressurser

Kom i gang med prosjekt og ressursstyring for å utvinne mest mulig inntekt og lavest mulig kost per prosjekt.

PRØV GRATIS I 30 DAGER