Hopp til hovedinnhold

Hvordan bli din bedrifts CRM-spesialist?

Er dine kolleger flinke til å registrere aktivitet og ny kundedata inn i SuperOffice? CRM-systemet er avhengig av stadig påfyll av ny data for å kunne tilføre verdi. Ledelsen har en viktig rolle i å motivere til riktig bruk, men vel så viktig er det å ha en spesialist som brenner for løsningen og som kjenner verdien av gode data. Vi deler våre råd for hvordan denne spesialisten kan bli deg.

Vi ser ofte at ledere er opptatt av helhet og overordnet strategi, men en vellykket CRM-implementering avhenger også av noen som passer på detaljene. Bedriftens CRM-spesialist går under flere navn; superbruker, systemansvarlig, CRM-ressurs. Karakteristikkene for denne personen er likevel alltid de samme; de er pådrivere med en klar tanke om hvordan systemet bør brukes og har et ønske om å sikre god datakvalitet og struktur. De er i stand til å evaluere og forbedre dagens løsning gjennom å videreføre sin kunnskap til kolleger, enten gjennom intern opplæring eller ved å opprette brukermanualer. Bedriftens CRM-ressurs er også oppdatert ny funksjonalitet i de nyeste versjonene.

CRM-spesialisten er ikke en person fra ledergruppen, men en allviter innen CRM-faget som brenner for SuperOffice-løsningen. Personen er også gjerne kontaktpersonen mot leverandøren.

Hvordan bli din bedrifts CRM-spesialist?

Hvordan blir du din bedrifts CRM-spesialist?

Vår påstand er at mange vil få bedre avkastning på sine CRM-løsninger ved å ha en person som aktivt jobber for å opprettholde en levende løsning. Dette er en spennende jobb som gjør deg sentral og uunnværlig i bedriften. Du blir godt kjent med prosesser, mennesker og suksessfaktorer, og du blir generatoren som driver tannhjulet i bedriften videre.

Spesialister har en drivkraft og kompetanse som gjør dem til gode ressurser. Drivkraften kommer av interesse, og kunnskapen må tilegnes.

  1. Be ledelsen om å involvere deg i hva som er viktige mål. Dette bør være med på å avgjøre hva som er viktigst i CRM-løsningen, og hvilke KPIer som skal følges opp.
  2. Avklar hvilke prosesser som fungerer og ikke, i løsningen i dag. Dette gir deg fokus slik at du kan gjøre løsningen bedre og mer nyttig.
  3. Tilegn deg kompetanse. Opplæring er en viktig del av kompetansehevingen. Vi tilbyr en rekke SuperOffice-kurs hvor målet er å utvikle superbrukere innenfor SuperOffice salg, markedsføring og kundeservice, i tillegg til våre administratorkurs innen både CRM og Service. SuperOffice arrangerer også gratis webinarer som er enkle å delta på, direkte fra kontorplassen. I en verden hvor gjennomsnittlig ROI for CRM er 8,7 kroner for hver krone brukt, og 74 % av bedrifter mener de forbedrer kunderelasjonene med CRM, finnes det også mye data og kompetanse å hente fra artikler på nett.
  4. Utnytt kompetansen til din CRM-leverandør. Ha kontaktinformasjonen til din leverandør lett tilgjengelig. Sørg for å ha en supportavtale som gir deg fri tilgang til bistand. Som en intern CRM-allviter er det viktig å ha spesialister i ryggen – og derfor jobber vi i Ganske Enkelt for å alltid være tilgjengelige og bistå med gode råd som løser dine utfordringer.