Hopp til hovedinnhold
 • Nettkurs SuperOffice CRM Administrator

  Lær deg basisferdighetene du trenger som administrator av SuperOffice CRM-løsningen, uansett hvor du befinner deg! Kurset gjennomføres live av vår kursholder med maksimalt 5 deltakere for å gi rom for god interaksjon underveis. CRM Administratorkurset er beregnet for personer som har rollen som administrator/superbruker i bedriften, men passer også for IT-personell som skal drifte og forstå mulighetene i SuperOffice. Målet med kurset er å gjøre deg i stand til å foreta nødvendige endringer i SuperOffice og være en ressurs og motivator for resten av SuperOffice-brukerne i bedriften. Kursinnhold: Kurset kommer innom lisenser, maler, lister, felt og brukere. Forkunnskaper: God kjennskap til bedriftens "business" og bedriftens bruk av SuperOffice. Kurset går over to dager.

  Mer informasjon

  • Kurspris: 3900
  • Kunder med Cloud Care-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
  • Ledige plasser: 5
  • Kursdato: 8 - 9.2.2023
  • Sted: Teams - deltakere vil motta møteinvitasjon
 • Nettkurs Superbruker i SuperOffice

  Kurset har som mål å utvikle superbrukere som skal sikre god datakvalitet og struktur i SuperOffice i din bedrift. Superbrukeren kan være en intern ressurs på opplæring og bruk av SuperOffice. Kurset gjør deg i stand til å evaluere og forbedre deres løsning. Vi lærer deg hvordan du som superbruker får oversikt over fokusområder, og hvordan du konkret kan forbedre og arbeide med disse. Kursinnhold: Kurset vil ha fokus på datakvalitet, oversikt i dagens SuperOffice-base, hvordan få kontroll med utvalg og dashboard. Vi skal se på salg og prosjekter, hvordan vi visualiserer data ved hjelp av dashboards og grafer, og konfigurering av dette. Vi ser også på e-postintegrasjon mot Outlook Forkunnskaper: Du kan benytte SuperOffice, og har en rolle som superbruker og/eller opplæringressurs for andre medarbeidere på SuperOffice.

  Mer informasjon

  • Kurspris: 1490
  • Kunder med Cloud Care-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
  • Ledige plasser: 5
  • Kursdato: 14 - 14.2.2023
  • Sted: Teams - deltakere vil motta møteinvitasjon
 • Kom i Gang med eMarketeer

  For alle som skal benytte eMarketeer til å sende ut nyhetsbrev til eksisterende personer i SuperOffice. Kurset er beregnet både for den typiske markedsansvarlige i bedriften, men også for de som skal sende ut nyhetsbrev fra tid til annen. Målet er å lære den nødvendige prosessen for å lage og sende ut nyhetsbrev fra eMarketeer med en integrasjon mot SuperOffice. I starten av kurset vil du få en demonstrasjon av hvordan utvalg i SuperOffice fungerer. Vi ser også på grunnfunksjonene og strukturen som er tilgjengelig i eMarketeer. En viktig del av kurset er gjennomgang av innholdsblokker, fargevalg, målbarhet, grafikk og bilderedigering, koblingsfunksjoner og personalisering. Vi vil gjennomføre en utsendelse basert på et utvalg og følge rapporter både i SuperOffice og i eMarketeer. Kursinnhold: Lage nyhetsbrev, hente mottakere/personer fra SuperOffice, hvordan sende ut brevet, rapporter i etterkant av utsendelsen. Forkunnskaper: Kjennskap til bruk av SuperOffice og generell forståelse om e-markedsføring.

  Mer informasjon

  • Kurspris: 2750
  • Kunder med Cloud Care-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
  • Ledige plasser: 10
  • Kursdato: 21 - 21.2.2023
  • Sted: Nedre Strandgate 80, 3012 Drammen
 • Nettkurs SuperOffice Service Administrator

  Lær deg basisferdighetene du trenger som administrator av SuperOffice Service-løsningen, uansett hvor du befinner deg! Kurset gjennomføres live av vår kursholder med maksimalt 5 deltakere for å gi rom for god interaksjon underveis. Gir ansvarlige for SuperOffice Service i din bedrift kunnskaper og forståelse til å gjøre endringer og tilpasninger av deres Serviceløsning. Man får en dypere forståelse av mulighetene i SuperOffice Service. Kursinnhold: Kom i gang med Service administrator, saksbehandlere (brukere), roller, e-postfiler, kategorier, saksstatus, prioriteringer, og svarmaler, generelle tips og triks. Forkunnskaper: Du kan bruke SuperOffice Service, og har en rolle som ansvarlig administrator eller superbruker for andre medarbeidere.

  Mer informasjon

  • Kurspris: 2490
  • Kunder med Cloud Care-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
  • Ledige plasser: 5
  • Kursdato: 22 - 22.2.2023
  • Sted: Teams - deltakere vil motta møteinvitasjon
 • Nettkurs Kom i Gang med SuperOffice

  Kurset vil motivere og inspirere til å ta i bruk SuperOffice CRM. Nye brukere vil komme raskt i gang etter dette kurset og en eksisterende bruker vil se nye muligheter med bruk av løsningen. Resultatet vil bli bedre utnyttelse av CRM. Vi tar utgangspunkt i arbeidsprosessene i en normal arbeidsdag ved å fokusere på hvilke gjøremål man normalt gjennomfører. Vi ønsker å vise at SuperOffice kan hjelpe deg å få en god arbeidsflyt i de grunnleggende oppgavene man gjør hele dagen. Kurset kommer innom kontakter, kontaktpersoner, prosjekter, avtaler, oppgaver, dokumenter, mailer og litt om utvalg. Ingen krav om forkunnskaper i SuperOffice. Det er viktig at du har kjennskap til bedriftens arbeidsprosesser.

  Mer informasjon

  • Kurspris: 990
  • Kunder med Cloud Care-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
  • Ledige plasser: 5
  • Kursdato: 24 - 24.2.2023
  • Sted: Teams - deltakere vil motta møteinvitasjon
 • eMarketeer for Viderekommende

  For den som vil lære mer om mulighetene rundt skjemaer og automasjoner i eMarketeer og hvordan dette kan benyttes mot SuperOffice. Kurset er beregnet for personer med kunnskap til eMarketeer fra tidligere bruk. Det forutsettes også at deltakeren kjenner godt til SuperOffice og funksjoner som prosjekt, utvalg, og interesser. Vi viser flyten av komponenter gjennom å bruke arrangementsgjennomføring som eksempel. Fra opprettelse av utvalg til e-postinvitasjon med kobling til påmeldingsskjema og automasjoner. Påmeldingsbekreftelser og SMS-påminnelse med kobling til arrangementsapp. Utarbeidelse av app, evaluering i etterkant av arrangementet og automatiseringer. Kursinnhold: Kurset kommer bl.a. innom skjemaer, automasjoner (mot SuperOffice), forskjellige typer utsendelser, og leads panel i SuperOffice. Forkunnskaper: For viderekommende som kjenner til, og har erfaring med å bruke eMarketeer fra tidligere, samt kjennskap til grunnleggende SuperOffice-funksjoner.

  Mer informasjon

  • Kurspris: 2750
  • Kunder med Cloud Care-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
  • Ledige plasser: 10
  • Kursdato: 28 - 28.2.2023
  • Sted: Nedre Strandgate 80, 3012 Drammen
 • Nettkurs Utvalg og Dashbord i SuperOffice

  Lær deg ferdighetene for å lage utvalg, både statiske, dynamiske og kombinerte. Ved bruk av utvalg i SuperOffice kan du enkelt sortere og filtrere informasjon. Du kan for eksempel vise alle kunder uten aktivitet siste året, alle åpne salgsmuligheter neste kvartal, alle pågående prosjekter med en gitt status og alle kontaktpersoner som skal motta nyhetsbrev. Og alle utvalgene kan nå også vises som grafer. Med andre ord kan man i SuperOffice lage lister og grafer på det meste. Vi viser GDPR-funksjonalitet knyttet til utvalg, og lærer deg om masseendringsfunksjonen i SuperOffice. Med dashbord i SuperOffice kan man lage skreddersydde skjermbilder med relevante grafer og oversikter for ledelsen og for hver enkelt selger. Slik kan man følge med på personlige og bedriftens KPIer (måleparametere). Kurset tar en gjennomgang av mulighetene. Kursinnhold: Lage utvalg, både statiske, dynamiske og kombinerte. Sette opp kriterier for utvalg og få forståelse av sammenhengen mellom de ulike kriteriene. Vise grafer av utvalget. Vi ser også på de ulike bruksområdene og mulighetene med utvalg. Masseendring av kontakter (GDPR-klargjøring). Videre lage nytt dashbord, justere et dashbord og bruke utvalg som grunnlag i dashbord. Forkunnskaper: Grunnleggende kunnskap i bruk av SuperOffice.

  Mer informasjon

  • Kurspris: 990
  • Kunder med Cloud Care-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
  • Ledige plasser: 5
  • Kursdato: 1 - 1.3.2023
  • Sted: Teams - deltakere vil motta møteinvitasjon
 • Nettkurs SuperOffice CRM Administrator

  Lær deg basisferdighetene du trenger som administrator av SuperOffice CRM-løsningen, uansett hvor du befinner deg! Kurset gjennomføres live av vår kursholder med maksimalt 5 deltakere for å gi rom for god interaksjon underveis. CRM Administratorkurset er beregnet for personer som har rollen som administrator/superbruker i bedriften, men passer også for IT-personell som skal drifte og forstå mulighetene i SuperOffice. Målet med kurset er å gjøre deg i stand til å foreta nødvendige endringer i SuperOffice og være en ressurs og motivator for resten av SuperOffice-brukerne i bedriften. Kursinnhold: Kurset kommer innom lisenser, maler, lister, felt og brukere. Forkunnskaper: God kjennskap til bedriftens "business" og bedriftens bruk av SuperOffice. Kurset går over to dager.

  Mer informasjon

  • Kurspris: 3900
  • Kunder med Cloud Care-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
  • Ledige plasser: 5
  • Kursdato: 8 - 9.3.2023
  • Sted: Teams - deltakere vil motta møteinvitasjon
 • Nettkurs Kom i Gang med SuperOffice

  Kurset vil motivere og inspirere til å ta i bruk SuperOffice CRM. Nye brukere vil komme raskt i gang etter dette kurset og en eksisterende bruker vil se nye muligheter med bruk av løsningen. Resultatet vil bli bedre utnyttelse av CRM. Vi tar utgangspunkt i arbeidsprosessene i en normal arbeidsdag ved å fokusere på hvilke gjøremål man normalt gjennomfører. Vi ønsker å vise at SuperOffice kan hjelpe deg å få en god arbeidsflyt i de grunnleggende oppgavene man gjør hele dagen. Kurset kommer innom kontakter, kontaktpersoner, prosjekter, avtaler, oppgaver, dokumenter, mailer og litt om utvalg. Ingen krav om forkunnskaper i SuperOffice. Det er viktig at du har kjennskap til bedriftens arbeidsprosesser.

  Mer informasjon

  • Kurspris: 990
  • Kunder med Cloud Care-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
  • Ledige plasser: 5
  • Kursdato: 14 - 14.3.2023
  • Sted: Teams - deltakere vil motta møteinvitasjon
 • SuperOffice Markedsføring

  Dette kurset er beregnet for brukere som skal benytte SuperOffice Markedsføring til å sende utsendelser og publisere webskjemaer på egne hjemmesider. Kurset passer både for den typiske markedsansvarlige i bedriften, men også for de som skal sende ut nyhetsbrev fra tid til annen. I løpet av kurset vil du lære å skreddersy og sende ut e-postinnhold basert på målgruppen din, og få hjelp fra systemet til å måle respons, åpningsfrekvens og se statistikk i etterkant. Ved å bruke webskjemaer lærer du hvordan du effektivt innhenter samtykker og informasjon som automatisk oppdaterer din SuperOffice-løsning. Kursinnhold: Vi demonstrerer de delene av utvalg i SuperOffice som er relevant for en markedsfører, og grunnfunksjonene og strukturen som er tilgjengelig i SuperOffice Markedsføring. Koblingsfunksjoner, personalisering, og målbarhet er viktige deler av kurset. Vi gjennomfører en utsendelse med mulighet for å innhente skjemabesvarelser basert på et utvalg og følger rapporter i SuperOffice CRM. Forkunnskaper: Det forventes å ha kjennskap til bruk av SuperOffice CRM med brukerlisens tilsvarende Marketing. Er du en superbruker eller jobber med markedsføring i din bedrift, passer dette kurset for deg. Vi tar utgangspunkt i funksjonalitet som er tilgjengelig i nyeste versjon av SuperOffice.

  Mer informasjon

  • Kurspris: 2750
  • Kunder med Cloud Care-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
  • Ledige plasser: 10
  • Kursdato: 15 - 15.3.2023
  • Sted: Nedre Strangate 80, 3012 Drammen
 • Nettkurs Superbruker i SuperOffice

  Kurset har som mål å utvikle superbrukere som skal sikre god datakvalitet og struktur i SuperOffice i din bedrift. Superbrukeren kan være en intern ressurs på opplæring og bruk av SuperOffice. Kurset gjør deg i stand til å evaluere og forbedre deres løsning. Vi lærer deg hvordan du som superbruker får oversikt over fokusområder, og hvordan du konkret kan forbedre og arbeide med disse. Kursinnhold: Kurset vil ha fokus på datakvalitet, oversikt i dagens SuperOffice-base, hvordan få kontroll med utvalg og dashboard. Vi skal se på salg og prosjekter, hvordan vi visualiserer data ved hjelp av dashboards og grafer, og konfigurering av dette. Vi ser også på e-postintegrasjon mot Outlook Forkunnskaper: Du kan benytte SuperOffice, og har en rolle som superbruker og/eller opplæringressurs for andre medarbeidere på SuperOffice.

  Mer informasjon

  • Kurspris: 1490
  • Kunder med Cloud Care-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
  • Ledige plasser: 5
  • Kursdato: 28 - 28.3.2023
  • Sted: Teams - deltakere vil motta møteinvitasjon
 • Nettkurs SuperOffice CRM Administrator

  Lær deg basisferdighetene du trenger som administrator av SuperOffice CRM-løsningen, uansett hvor du befinner deg! Kurset gjennomføres live av vår kursholder med maksimalt 5 deltakere for å gi rom for god interaksjon underveis. CRM Administratorkurset er beregnet for personer som har rollen som administrator/superbruker i bedriften, men passer også for IT-personell som skal drifte og forstå mulighetene i SuperOffice. Målet med kurset er å gjøre deg i stand til å foreta nødvendige endringer i SuperOffice og være en ressurs og motivator for resten av SuperOffice-brukerne i bedriften. Kursinnhold: Kurset kommer innom lisenser, maler, lister, felt og brukere. Forkunnskaper: God kjennskap til bedriftens "business" og bedriftens bruk av SuperOffice. Kurset går over to dager.

  Mer informasjon

  • Kurspris: 3900
  • Kunder med Cloud Care-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
  • Ledige plasser: 5
  • Kursdato: 29 - 30.3.2023
  • Sted: Teams - deltakere vil motta møteinvitasjon
 • Nettkurs Utvalg og Dashbord i SuperOffice

  Lær deg ferdighetene for å lage utvalg, både statiske, dynamiske og kombinerte. Ved bruk av utvalg i SuperOffice kan du enkelt sortere og filtrere informasjon. Du kan for eksempel vise alle kunder uten aktivitet siste året, alle åpne salgsmuligheter neste kvartal, alle pågående prosjekter med en gitt status og alle kontaktpersoner som skal motta nyhetsbrev. Og alle utvalgene kan nå også vises som grafer. Med andre ord kan man i SuperOffice lage lister og grafer på det meste. Vi viser GDPR-funksjonalitet knyttet til utvalg, og lærer deg om masseendringsfunksjonen i SuperOffice. Med dashbord i SuperOffice kan man lage skreddersydde skjermbilder med relevante grafer og oversikter for ledelsen og for hver enkelt selger. Slik kan man følge med på personlige og bedriftens KPIer (måleparametere). Kurset tar en gjennomgang av mulighetene. Kursinnhold: Lage utvalg, både statiske, dynamiske og kombinerte. Sette opp kriterier for utvalg og få forståelse av sammenhengen mellom de ulike kriteriene. Vise grafer av utvalget. Vi ser også på de ulike bruksområdene og mulighetene med utvalg. Masseendring av kontakter (GDPR-klargjøring). Videre lage nytt dashbord, justere et dashbord og bruke utvalg som grunnlag i dashbord. Forkunnskaper: Grunnleggende kunnskap i bruk av SuperOffice.

  Mer informasjon

  • Kurspris: 990
  • Kunder med Cloud Care-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
  • Ledige plasser: 5
  • Kursdato: 18 - 18.4.2023
  • Sted: Teams - deltakere vil motta møteinvitasjon
 • Kom i Gang med eMarketeer

  For alle som skal benytte eMarketeer til å sende ut nyhetsbrev til eksisterende personer i SuperOffice. Kurset er beregnet både for den typiske markedsansvarlige i bedriften, men også for de som skal sende ut nyhetsbrev fra tid til annen. Målet er å lære den nødvendige prosessen for å lage og sende ut nyhetsbrev fra eMarketeer med en integrasjon mot SuperOffice. I starten av kurset vil du få en demonstrasjon av hvordan utvalg i SuperOffice fungerer. Vi ser også på grunnfunksjonene og strukturen som er tilgjengelig i eMarketeer. En viktig del av kurset er gjennomgang av innholdsblokker, fargevalg, målbarhet, grafikk og bilderedigering, koblingsfunksjoner og personalisering. Vi vil gjennomføre en utsendelse basert på et utvalg og følge rapporter både i SuperOffice og i eMarketeer. Kursinnhold: Lage nyhetsbrev, hente mottakere/personer fra SuperOffice, hvordan sende ut brevet, rapporter i etterkant av utsendelsen. Forkunnskaper: Kjennskap til bruk av SuperOffice og generell forståelse om e-markedsføring.

  Mer informasjon

  • Kurspris: 2750
  • Kunder med Cloud Care-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
  • Ledige plasser: 10
  • Kursdato: 25 - 25.4.2023
  • Sted: Nedre Strandgate 80, 3012 Drammen
 • Nettkurs SuperOffice Service Administrator

  Lær deg basisferdighetene du trenger som administrator av SuperOffice Service-løsningen, uansett hvor du befinner deg! Kurset gjennomføres live av vår kursholder med maksimalt 5 deltakere for å gi rom for god interaksjon underveis. Gir ansvarlige for SuperOffice Service i din bedrift kunnskaper og forståelse til å gjøre endringer og tilpasninger av deres Serviceløsning. Man får en dypere forståelse av mulighetene i SuperOffice Service. Kursinnhold: Kom i gang med Service administrator, saksbehandlere (brukere), roller, e-postfiler, kategorier, saksstatus, prioriteringer, og svarmaler, generelle tips og triks. Forkunnskaper: Du kan bruke SuperOffice Service, og har en rolle som ansvarlig administrator eller superbruker for andre medarbeidere.

  Mer informasjon

  • Kurspris: 2490
  • Kunder med Cloud Care-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
  • Ledige plasser: 5
  • Kursdato: 3 - 3.5.2023
  • Sted: Teams - deltakere vil motta møteinvitasjon
 • Nettkurs SuperOffice CRM Administrator

  Lær deg basisferdighetene du trenger som administrator av SuperOffice CRM-løsningen, uansett hvor du befinner deg! Kurset gjennomføres live av vår kursholder med maksimalt 5 deltakere for å gi rom for god interaksjon underveis. CRM Administratorkurset er beregnet for personer som har rollen som administrator/superbruker i bedriften, men passer også for IT-personell som skal drifte og forstå mulighetene i SuperOffice. Målet med kurset er å gjøre deg i stand til å foreta nødvendige endringer i SuperOffice og være en ressurs og motivator for resten av SuperOffice-brukerne i bedriften. Kursinnhold: Kurset kommer innom lisenser, maler, lister, felt og brukere. Forkunnskaper: God kjennskap til bedriftens "business" og bedriftens bruk av SuperOffice. Kurset går over to dager.

  Mer informasjon

  • Kurspris: 3900
  • Kunder med Cloud Care-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
  • Ledige plasser: 5
  • Kursdato: 9 - 10.5.2023
  • Sted: Teams - deltakere vil motta møteinvitasjon
 • eMarketeer for Viderekommende

  For den som vil lære mer om mulighetene rundt skjemaer og automasjoner i eMarketeer og hvordan dette kan benyttes mot SuperOffice. Kurset er beregnet for personer med kunnskap til eMarketeer fra tidligere bruk. Det forutsettes også at deltakeren kjenner godt til SuperOffice og funksjoner som prosjekt, utvalg, og interesser. Vi viser flyten av komponenter gjennom å bruke arrangementsgjennomføring som eksempel. Fra opprettelse av utvalg til e-postinvitasjon med kobling til påmeldingsskjema og automasjoner. Påmeldingsbekreftelser og SMS-påminnelse med kobling til arrangementsapp. Utarbeidelse av app, evaluering i etterkant av arrangementet og automatiseringer. Kursinnhold: Kurset kommer bl.a. innom skjemaer, automasjoner (mot SuperOffice), forskjellige typer utsendelser, og leads panel i SuperOffice. Forkunnskaper: For viderekommende som kjenner til, og har erfaring med å bruke eMarketeer fra tidligere, samt kjennskap til grunnleggende SuperOffice-funksjoner.

  Mer informasjon

  • Kurspris: 2750
  • Kunder med Cloud Care-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
  • Ledige plasser: 10
  • Kursdato: 12 - 12.5.2023
  • Sted: Nedre Strandgate 80, 3012 Drammen
 • Nettkurs Superbruker i SuperOffice

  Kurset har som mål å utvikle superbrukere som skal sikre god datakvalitet og struktur i SuperOffice i din bedrift. Superbrukeren kan være en intern ressurs på opplæring og bruk av SuperOffice. Kurset gjør deg i stand til å evaluere og forbedre deres løsning. Vi lærer deg hvordan du som superbruker får oversikt over fokusområder, og hvordan du konkret kan forbedre og arbeide med disse. Kursinnhold: Kurset vil ha fokus på datakvalitet, oversikt i dagens SuperOffice-base, hvordan få kontroll med utvalg og dashboard. Vi skal se på salg og prosjekter, hvordan vi visualiserer data ved hjelp av dashboards og grafer, og konfigurering av dette. Vi ser også på e-postintegrasjon mot Outlook Forkunnskaper: Du kan benytte SuperOffice, og har en rolle som superbruker og/eller opplæringressurs for andre medarbeidere på SuperOffice.

  Mer informasjon

  • Kurspris: 1490
  • Kunder med Cloud Care-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
  • Ledige plasser: 5
  • Kursdato: 24 - 24.5.2023
  • Sted: Teams - deltakere vil motta møteinvitasjon
 • Nettkurs Kom i Gang med SuperOffice

  Kurset vil motivere og inspirere til å ta i bruk SuperOffice CRM. Nye brukere vil komme raskt i gang etter dette kurset og en eksisterende bruker vil se nye muligheter med bruk av løsningen. Resultatet vil bli bedre utnyttelse av CRM. Vi tar utgangspunkt i arbeidsprosessene i en normal arbeidsdag ved å fokusere på hvilke gjøremål man normalt gjennomfører. Vi ønsker å vise at SuperOffice kan hjelpe deg å få en god arbeidsflyt i de grunnleggende oppgavene man gjør hele dagen. Kurset kommer innom kontakter, kontaktpersoner, prosjekter, avtaler, oppgaver, dokumenter, mailer og litt om utvalg. Ingen krav om forkunnskaper i SuperOffice. Det er viktig at du har kjennskap til bedriftens arbeidsprosesser.

  Mer informasjon

  • Kurspris: 990
  • Kunder med Cloud Care-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
  • Ledige plasser: 5
  • Kursdato: 26 - 26.5.2023
  • Sted: Teams - deltakere vil motta møteinvitasjon
 • Nettkurs Utvalg og Dashbord i SuperOffice

  Lær deg ferdighetene for å lage utvalg, både statiske, dynamiske og kombinerte. Ved bruk av utvalg i SuperOffice kan du enkelt sortere og filtrere informasjon. Du kan for eksempel vise alle kunder uten aktivitet siste året, alle åpne salgsmuligheter neste kvartal, alle pågående prosjekter med en gitt status og alle kontaktpersoner som skal motta nyhetsbrev. Og alle utvalgene kan nå også vises som grafer. Med andre ord kan man i SuperOffice lage lister og grafer på det meste. Vi viser GDPR-funksjonalitet knyttet til utvalg, og lærer deg om masseendringsfunksjonen i SuperOffice. Med dashbord i SuperOffice kan man lage skreddersydde skjermbilder med relevante grafer og oversikter for ledelsen og for hver enkelt selger. Slik kan man følge med på personlige og bedriftens KPIer (måleparametere). Kurset tar en gjennomgang av mulighetene. Kursinnhold: Lage utvalg, både statiske, dynamiske og kombinerte. Sette opp kriterier for utvalg og få forståelse av sammenhengen mellom de ulike kriteriene. Vise grafer av utvalget. Vi ser også på de ulike bruksområdene og mulighetene med utvalg. Masseendring av kontakter (GDPR-klargjøring). Videre lage nytt dashbord, justere et dashbord og bruke utvalg som grunnlag i dashbord. Forkunnskaper: Grunnleggende kunnskap i bruk av SuperOffice.

  Mer informasjon

  • Kurspris: 990
  • Kunder med Cloud Care-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
  • Ledige plasser: 5
  • Kursdato: 7 - 7.6.2023
  • Sted: Teams - deltakere vil motta møteinvitasjon
 • Nettkurs SuperOffice CRM Administrator

  Lær deg basisferdighetene du trenger som administrator av SuperOffice CRM-løsningen, uansett hvor du befinner deg! Kurset gjennomføres live av vår kursholder med maksimalt 5 deltakere for å gi rom for god interaksjon underveis. CRM Administratorkurset er beregnet for personer som har rollen som administrator/superbruker i bedriften, men passer også for IT-personell som skal drifte og forstå mulighetene i SuperOffice. Målet med kurset er å gjøre deg i stand til å foreta nødvendige endringer i SuperOffice og være en ressurs og motivator for resten av SuperOffice-brukerne i bedriften. Kursinnhold: Kurset kommer innom lisenser, maler, lister, felt og brukere. Forkunnskaper: God kjennskap til bedriftens "business" og bedriftens bruk av SuperOffice. Kurset går over to dager.

  Mer informasjon

  • Kurspris: 3900
  • Kunder med Cloud Care-avtalen får 15% rabatt på alle våre åpne kurs.
  • Ledige plasser: 5
  • Kursdato: 13 - 14.6.2023
  • Sted: Teams - deltakere vil motta møteinvitasjon