Hopp til hovedinnhold

Åpenhetsloven

Som en del av vår ESG-agenda er Cloud Connection forpliktet til å forhindre faktiske eller potensielle negative innvirkninger på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på tvers av all drift.

kvinne og mann som sitter og smiler i møte

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Forord ​

Selskapets etiske retningslinjer er utarbeidet for å fremme og opprettholde en forsvarlig beslutningstakingsprosess og atferd fra selskapets side, og skal overholdes av alle dets ansatte, styremedlemmer, innleid personell, osv.​

Selskapet skal utvise samfunnsansvar gjennom sin virksomhet. Det skal sørge for forsvarlige arbeidsforhold for alle sine ansatte og skal være et stimulerende sted å arbeide, med et inkluderende arbeidsmiljø. Selskapet arbeider for å sikre at ingen utsettes for trakassering, diskriminering eller mobbing. Selskapet forventer at forretningspartnere og andre parter som er direkte knyttet til dets virksomhet, produkter og tjenester er tilsvarende engasjert i å respektere og opprettholde forsvarlige arbeidsforhold. ​

Cloud Connection erkjenner innvirkningen det kan ha på miljøet og samfunnet i sin helhet, og er sterkt opptatt av å fremme grunnleggende prinsipper for å beskytte miljø, sosiale forhold og praksis for god selskapsstyring (ESG) gjennom sin virksomhet. Selskapet anser en høy ESG-standard for å være forretningsmessig fornuftig og at det har potensiale til å beskytte og øke avkastningen, samt fremme utviklingen i samfunnene det opererer i.​

Et viktig aspekt ved å opprettholde høy ESG-standard er å respektere og overholde gjeldende lover, regler og internasjonale anerkjente menneskerettigheter. Dette er et overordnet krav og forventning for og av selskapet. ​

Med bakgrunn i våre retningslinjer anser vi vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger som svært viktig.​

Anders Løken
CEO

Vi utfører aktsomhetsvurderinger av våre forretningsforbindelser for å unngå negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. ​

Vår virksomhet og driftsområde er organisert på følgende måte: ​

Cloud Connection driver med salg og rådgivning innen IT-sektoren og er en komplett forhandler av forretningssystemer innen ERP, CRM og HRM. Vi har som misjon å bistå virksomheter med digitale løsninger som forbedrer deres drift. Hovedkontoret er i Oslo med kontorer flere steder i Norge og Sverige, sistnevnte gjennom datterselskapet Nordic Cloud Connection AB. I Norge har datterselskapene Cloud Connection 2 AS og Ganske Enkelt AS blitt fusjonert inn i Cloud Connection AS i 2023. Totalt er vi rundt 160 ansatte, hvorav 120 i Norge. ​

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:​

Cloud Connection gjennomfører aktsomhetsvurderinger relatert til tredjeparter for å søke å redusere risikoen for at vi forårsaker, bidrar til eller er direkte linket til mulige eller faktiske negative påvirkninger på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Grunnlaget for vårt arbeid baserer seg på retningslinjer for hvordan vi skal gjennomføre aktsomhetsvurderingene, når dette skal gjøres og hvem som er ansvarlig. I henhold til retningslinjene skal vi rapportere til styret dersom vurderingene våre avdekker vesentlig risiko eller det iverksettes tiltak.​

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket følgende faktiske negative konsekvenser:​

Våre aktsomhetsvurderinger har ikke avdekket noen brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold hos våre samarbeidspartnere. Vi har derfor ikke gjennomført eller planlagt noen tiltak, utover at vi fortsetter det viktige arbeidet med aktsomhetsvurderinger. ​

​Vi har avdekket følgende vesentlige risiko for negative konsekvenser:​

Ingen av våre samarbeidspartnere opererer i en jurisdiksjon kjent for høy risiko for korrupsjon, bestikkelser, brudd på menneskerettigheter, dårlige arbeidsforhold, o.l., og de har operert i det norske markedet i mange år. De opererer heller ikke innenfor bransjer der den iboende risikoen er høy. Det er ikke oss bekjent at noen av våre samarbeidspartnere har vært dømt for brudd på noen av de ovennevnte negative påvirkningene. De fleste av våre samarbeidspartnere er også omfattet av åpenhetsloven og opererer hovedsakelig i EU/EØS. Derfor anser vi risikoen som lav for negativ påvirkning.