Hopp til hovedinnhold

Renovasjon

Med dedikerte fagpersoner, lang kjennskap og stor kundeportefølje innen renovasjonsbransjen, kan Cloud Connection AS levere integrasjoner mot de fleste fagsystemer og tilby særegne løsninger tilpasset renovasjon.

Renovasjon

Vår bransjesatsning

Avfallsmengdene øker år for år, det samme gjør viktigheten for korrekt dataflyt mellom systemene, og tilgjengelig miljørapportering for leverandører, bedriftskunder og innbyggere.


Vi ønsker å være bindeleddet mellom de tekniske løsningene og renovasjonsbransjen, en direkte rådgiver med kompetanse innen ERP, Lønn, Statistikk og de bransjerettede fagsystemene.


En utførende rådgiver som med glede tar på seg prosjekter som løfter kvaliteten innen økonomi, lønn, logistikk, CRM og rapportering.

Som en av Norges største forhandlere for Visma Software har vi lang erfaring med leveranser til Renovasjonsbransjen basert på:

Integrasjoner

Vi har i dag erfaringer med integrasjoner med disse fagsystemene m.f.:

  • ScanX
  • Online Scale 
  • Unicon
  • AMCS Elemos
  • VSP Miljø
  • Komtek
  • ISY ProAktiv

Rapportering

Vi leverer avfallsstatistikk via PowerBI og OneStop Reporting til våre kunder. Vi implementerer også løsninger for å tilgjengeliggjøring av rapporter på hjemmesider, interne skjermer eller levert til kunder.

Eksempel på rapporteringsmuligheter

Kom i kontakt

Arne Fure

Key Account Manager, Sortland

+47 930 50 976