Hopp til hovedinnhold

Produksjon og vedlikehold

Vi tilbyr flere løsninger for planlegging, optimalisering og dokumentasjon av viktige verdiskapende prosesser. Vi tilbyr også programvare som hjelper å avdekke feil og avvik relatert til teknisk tilstand på maskinparken tidligere slik at man kan ta grep og øke levetiden.

to personer som ser på pc i en fabrikk

Material- og produksjonsstyring

Material- & produksjonsstyring er et stadig viktigere område for norske produksjonsvirksomheter. Ørn Software AS er en samarbeidspartner som er en betydelig leverandør av løsninger innenfor material og produksjonsstyring og som til fulle har utnyttet Visma sin kompatibilitet med andre løsninger. Sammen har derfor vi og Ørn Software en god kompetanse til å analysere hele din bedrift og komme med gode løsningsforslag. Ørn Software AS tilbyr to produkter for produksjon – PRO M og VIEW MPS.

Vi tar totalansvar for implementering, opplæring drift og oppfølging. Gode og pålitelige løsninger gjør at bedriften kan øke produktiviteten og håndtere flere prosesser. Dette handler om at arbeidsoppgaver kan løses enkelt, hurtig og korrekt. Dette handler også om å raskt kunne tilpasse seg markedet.

PRO-M

Pro-M som er spesialverktøy for bransjene Mekanisk Industri og Overflatebehandling. Pro-M benyttes for planlegging, optimalisering og dokumentasjon av viktige verdiskapende prosesser knyttet til: kalkyler, ordre, innkjøp/lagerstyring (logistikk), prosjekt, produksjonsplaner, forbruksregistrering (tid/varer), etterkalkyler, frakt og faktura. Verktøyet er tilrettelagt også for bruk på operatørnivå, med egne terminaler, slik at det kan kjøres, om ønskelig, helt papirløst.

Noen av fordelene med PRO-M:

 • Enkelt å lage kalkyle, som danner grunnlag for tids-/material-forbruk, noe som igjen gir grunnlag for riktig etterkalkyle.

 • Tidsregistrering for jobb og mønstring, som sørger for raskere oppdatering av kalkyler og fremdrift.
 • Kan dra inn alle typer dokumenter, som tegninger, bilder, e-poster og vedlegg, for lagring der det er behov. Dette kan for eksempel være på tegning/ordre, tilgjengelig for produksjon.

 • Sertifikathåndtering, chargenummer, parts-/serie-nummer.
  Håndterer tegningsrevisjoner.

 • Enkel statusoppdatering på alle plan.

 • God kontroll med varelager, for å minimalisere kapitalbinding.
  Netto-/brutto-behovsberegning.

Ørn MPS

Ørn MPS er for planlegging, optimalisering og dokumentasjon av viktige verdiskapende prosesser knyttet til: CRM, kalkyler, ordre, innkjøp/lagerstyring (logistikk), prosjekt, produksjonsplaner, forbruksregistrering (tid/varer), etterkalkyler, frakt og faktura. Tett integrert mot ditt økonomisystem og andre databaser. Løsningene tilbyr nødvendige oversikter til dagens utfordringer, samtidig som du ivaretar fremtidens krav til styring. Ørn MPS gir deg full kontroll på verdiskapningen!

Noen av mulighetene med Ørn Material og produksjonsstyring (MPS):

 • Innkjøp, lager, ordre, fakturering, behovsberegning
 • Administrasjon av artikler, stykklister og resepter
 • Administrasjon av kalkyler, dokumenter og sporbarhet
 • Produksjonsstyring av materialer, rekvisisjoner, operasjoner, kjøreplaner
 • Produksjonsstyring av forbruk, tidsregistreringer, rapporter og etterkalkyler
 • Salgsplanlegging av prospekter, tilbud, aktiviteter og fremdrift
 • Prosjektstyring i forhold til timer, forbruk, fakturaer, regnskap
 • Budsjettering i forhold til salg, kostnader og resultater

 • Håndtering av avvik, kvalitetssystem og reklamasjoner

Vedlikeholdssystem

Økt kapasitet, ressursutnyttelse og levetid på maskiner, utstyr, bygg og installasjoner. Vi er samarbeidspartner med Ørn Software AS som er en betydelig leverandør av software-løsninger som omhandler vedlikehold av maskiner, materiell og bygninger. Sammen med Ørn Software har vi en god kompetanse til å analysere din bedrift og komme med gode løsningsforslag.

Vi i Cloud Connection tar totalansvar for implementering, opplæring drift og oppfølging. Løsningen kan hjelpe til å få en forbedret lønnsomhet og konkurranseevne gjennom økt kapasitet, ressursutnyttelse og levetid på maskiner, utstyr, bygg og installasjoner. Vi leverer løsningen med Visma Business som økonomi- og logistikksystem, Ørn Facility Management (et komplett FDV-system) og Ørn Maintenance som vedlikeholdssystem.

Ørn Software Eiendomsforvaltning

Med god oversikt tar du bedre beslutninger og bidrar til bedre forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger og eiendommer. Du får forbedret kontroll på kostnader og inntekter som gir økt lønnsomhet og konkurranseevne. Alt dette oppnås gjennom maksimal arealutnyttelse og optimalt vedlikehold av din eiendomsmasse. Ørn Software sine løsninger har stort fokus på smarte bygg og ved hjelp av sensorikk. Med bruk av sensorikk får du et system som måler de objektive forholdene i rommet der brukerne befinner seg og som er helt uavhengig av byggets tekniske utforming, SD-anlegg og ventilasjonssystemer.

Ørn Software Maintenance

Systemet er bygget med tanke på lav brukerterskel slik at man trenger minimalt med brukeropplæring. Dette bidrar til at man enkelt kan spre bruken, få flere brukere som igjen gir et bedre grunnlag for beslutninger og godt vedlikehold. Med Ørn Maintenance vil vi øke levetiden på maskinparkene deres med opptil 20%. Om levetiden på maskinparken er 20 år, så vil Ørn Maintenance bidra til at maskinparken kan nå 24 år, som er 4 år med fortjeneste før maskinen evt. må skiftes ut. Gjennom å benytte programvaren, vil man kunne avdekke feil og avvik relatert til teknisk tilstand på maskinparken tidligere. Dette gjør at man vil kunne ta vedlikeholdaksjon tidlig, å forhindre kostbare reparasjoner og man vil kunne være i stand til å planlegge vedlikeholdsaktivitetene bedre og finne tidspunkt for vedlikeholdet slik at det ikke stopper produksjonen unødig.

Lurer du på noe? Fyll inn skjemaet så tar jeg kontakt med deg

Joakim Svendsen

Salgsleder ERP & HRM, Oslo

Andre bransjer vi har mye erfaring med