Hopp til hovedinnhold

Hva er et ERP-system?

Hva er et ERP-system?

Et ERP-system er et system for håndtering av bedrifters forretningsprosesser som økonomi, lønn, logistikk, prosjektstyring og ERP. Et ERP-system samler alle disse avdelingene og informasjon om dem, på en og samme plattform.

Definisjonen på ERP-system

Om man ikke er kjent med ERP er det fort gjort å gjøre et raskt søk på "ERP-system definisjon" for å finne ut av hva det egentlig er. ERP står for Enterprise Resource Planning og er et begrep som kan oppleves som diffust og noe voldsomt, for hva innebærer det egentlig? For å forstå hva et ERP-system er, må man zoome ut og se på hvilke prosesser som er helt essensielle for å drive en virksomhet: økonomi og regnskap, lager og logistikk, innkjøp, kundebehandling, personal. Lista kan selvfølgelig bli mye lenger, men disse avdelingene og forretningsområdene har i mange tilfeller egne og unike systemer som ikke snakker med hverandre. Dermed forblir prosessene i siloer, og skaper unødvendige manuelle oppgaver.

Veldig enkelt forklart vil en ERP-løsning samle alle disse forretningsprosessene inn i ett samlet system slik at arbeidsoppgaver og informasjon blir strømlinjeformet til hele organisasjonen - og ikke i siloer. I praksis betyr dette at medarbeidere i ulike avdelinger, for eksempel økonomi og salg, kan benytte samme tilgjengelig informasjon til spesifikke behov.

3 fordeler med et moderne ERP-system

Det er mye å tjene ved å ta i bruk en moderne ERP-løsning.

1. Det reduserer manuelle prosesser

Inngående faktura og betaling til bank er eksempler på prosesser som vi tradisjonelt har brukt mye tid på. Begge disse er i ferd med å bli helt automatiserte: inngående faktura kommer elektronisk inn og blir sendt til godkjenning før det legges til betaling i bank direkte - uten å forlate ERP systemet. Det betyr: Ingen åpning av post, ingen skanning av bilag og ingen innlogging i nettbank for å betale. Alt skjer innenfra ERP.

2. Mindre fokus på systemer

Tradisjonelt ble ERP-systemer ofte valgt basert på hvor mye de kunne tilpasses deg som kunde. Dette ser vi har snudd totalt etter at skyløsningene kom: Har du gått inn i 2020 på eldgamle Windows ERP-systemer eller tar du steget ut i skyen? Nå har kundene fokus på å benytte styrkene i systemene og heller tilpasse sine prosesser og la systemene håndtere resten. Dermed er du med på hele reisen uten å måtte tenke på hvilken versjon du er på, og ikke minst er tilgangen på god og riktig support enklere enn noensinne.

3. Umiddelbar innsikt i virksomheten

Bruk dataene du sitter på til å ta viktige og riktige beslutninger for din bedrift. Ved å benytte et skybasert ERP-system får du tilgang til rapporter og andre type data i sanntid, både på mobil og nettleser. En moderne og skybasert plattform gjør det mye enklere å være og følge med til daglig. Du får innsikt i det som er viktig for deg, basert på din rolle, og trenger ikke vente 30 dager på å få vite hvordan forrige måned gikk.

Eksempel på ERP-system

Det finnes mange moderne ERP-systemer og alt handler om å finne den løsningen som passer best for din bedrift. Det finnes ERP-systemer tilpasset enkeltpersonforetak og små bedrifter og andre som passer for store organisasjoner. To eksempler på ERP-systemer vi har er Business NXT og Visma.net. Du kan lese mer om ulike ERP-systemer og hvem de passer for her.

Forskjellene mellom ERP og CRM

Mens ERP samler bedriftens forretningsprosesser og reduserer mengden manuelle prosesser, er målet for et CRM system å forvalte bedriftens kunder og øke fortjenesten ved å øke salgsvolum. Gjennom CRM systemet har du kontroll på alle kunder, support, markedsføring og oppfølging. Du kan lese mer om hva CRM er her.