Hopp til hovedinnhold

Kronstein valgte full pakke med Cloud Connection og Visma

Kronsteingruppen AS er den største leverandøren av entreprenørtjenester og byggevarer i regionen. I en såpass stor bedrift er det helt nødvendig med systemer som tilrettelegger for fremtiden. Både for å kunne jobbe på den smarteste og mest effektive måten, og for at samarbeid på tvers fungerer optimalt. Det finnes kun ett sted – i skyen.

Vi har ikke lyst til å jobbe i oldtiden. Vi ønsker systemer som gjør hverdagen enklere for dem som sitter å jobber i det, og at det skal være enklere i organisasjonen generelt, sier regnskapssjef, Kim Vevle.

Om Kronsteingruppen AS

Kronsteingruppen er totalleverandør av nybygg og anleggsarbeid, og leverer entreprenørtjenester til både det private og det offentlige markedet. I tillegg selger de byggevarer og driver med eiendomsutvikling. Kronsteingruppen består av 5 entreprenørselskaper, 4 XL-bygg butikker og over 250 ansatte. Vi har snakket med regnskapssjef, Kim Vevle, daglig leder i ByggTeam Hadsel AS Håkon Hanssen og driftscontroller i Kronstein Produksjon Katja B. Olsen.

Kronsteingruppens Visma-pakke

- Visma.net ERP Financials
- Project Accounting
- SmartDok
- Byggoffice
- Visma.net Payroll
- Calendar
- Expense
- Simployer
- OneStop Reporting
- Power BI

Fremtiden er i skyen

Vi skulle dit hvor vi er på tur nå, sier regnskapssjef Kim Vevle.

Motivasjonen for å flytte opp til skyen var å samle alt på en plattform, slik at alle ansatte i hele konsernet kunne få bedre oversikt, og med det kontroll over de ulike arbeidsprosessene.

fra et møte
Vi ville samle alt på en plattform og oppgradere systemene, for å være fremtidsrettet. Vi har ikke lyst til å sitte å jobbe i oldtiden. Vi ønsker systemer som gjør hverdagen enklere for de som sitter å jobber i det, og at det skal være enklere i organisasjonen generelt, fortsetter Vevle.

Øverst på ønskelisten til driftscontroller Katja B. Olsen stod en web-basert løsning. Hun har i løpet av sine 7 år i Kronsteingruppen kjent på frustrasjon over servere og citrix-løsninger, hvor integrasjoner ikke fungerer optimalt.

Vi hadde behov for et moderne og helhetlig økonomiløsning som kunne gi bedre støtte for konsernsystem og rapportering. Før hadde vi egne servere som regnskapssystemet ble kjørt på, men så ble det færre og færre systemer som ble kjørt på disse. Vi ville bort fra citrix-løsninger og bli web-basert, sier hun.

Kronsteingruppen har brukt mye tid på å sammenstille tall og rapporter i forbindelse med årsoppgjøret. De har innhentet tall og informasjon for hele organisasjonen, som så har blitt sydd sammen til et overordnet konsernregnskap i Excel.

Vevle og hans kollegaer har en klar forventning om å effektivisere rapporteringsprosessene med rapporteringsverktøyet OneStop Reporting og videre analyse med Power BI.

Visma.net ERP har blitt den nye fasiten

Skybaserte løsninger med Visma har blitt den nye fasiten for Kronsteingruppen.

Kim Vevle flyttet hjem til Sortland etter 20 år med erfaringer fra andre steder. Han kom derfor inn i Kronsteingruppen midt i overgangen til Vismas.net ERP. Han har jobbet i mange ulike løsninger tidligere, og var forberedt på at han var nødt til å sette seg inn i og lære seg nye systemer, og samtidig endre sine arbeidsrutiner. Han hadde hørt en del ugne tilbakemeldinger om blant annet Visma Financials i sin tidligere jobb, og var forberedt på at det skulle være utfordrende å sette seg inn i Visma.net ERP. Det har dog gått over all forventning.

–Jeg er positivt overraska over hvordan Visma.net ERP fungerer i det daglige. Vi har også et håp om å ta i bruk konsernmodulen, som skal hjelpe oss å knytte sammen og forenkle rapportering videre. sier han.

Kronsteingruppen er på strake veien i riktig retning, nemlig å sammenfatte korrekte tall i automatiserte rapporteringsprosesser – og samle alt i en samlet konsernrapport. Da vil Vevle til enhver tid kunne bruke rapporteringen som et analyseverktøy og videre følge med på hvilke avvik som oppstår og hvor de opplever avvikene.

Hanssen forteller at han også er svært begeistret for prosjektoversikten og de rapportene man kan ta ut for å se hvordan det går med prosjekter til enhver tid.

–Det er veldig oversiktlig med de ulike modulene. Vi får ut rapporter som vi hele tiden kan ta ut og se hvordan det går. Alt samlet på ett sted, sier Hanssen.

De er fremdeles ikke helt i mål, men jobber kontinuerlig med utvikling av systemene, og er på god vei.

–I dag bruker vi en kombinasjon av både Excel og systemene, men vi ønsker å komme dit hvor all informasjon ligger i systemene, slik at vi kan kvitte oss helt med Excel, sier Vevle.

Systemer som snakker sammen = suksess

Vevle jobber som regnskapssjef for hele konsernet og har en viktig jobb i å yte service til alle datterselskapene, og internt der det er behov. Han er helt avhengig av å ha en tydelig oversikt og kontroll over regnskapet for flere selskap, samtidig.

Vevle opplever at det å finne all nødvendig informasjon på en samlet plattform er den aller største fordelen med Visma.net ERP. Fremfor å logge seg inn i utallige program for å få oversikt i de ulike selskapene, kan han nå logge inn i ett og samme verktøy, og velge hvilken modul han skal jobbe i.

–Jeg er veldig tilhenger av at visma.net-verden har mange systemer som er knyttet sammen, og at vi slipper alle de eksterne integrasjonene. Alt skal fungere så knirkefritt og sømløst som mulig, og det gjør det nå med både Payroll, expense, calendar og SmartDok, sier Vevle.

fra byggeplass

Daglig leder i ByggTeam Hadsel AS, Håkon Hanssen jobber i større grad prosjektbasert og jobber med planlegging av nye prosjekter, ofte 1-5 år frem i tid. For han er det også helt essensielt å ha en tydelig og god oversikt.

Tidligere har Hanssen og teamet hans laget fakturagrunnlag, videresendt de til konsernet, før det er de som har sendt ut fakturaene. I en slik prosess er det lett å miste oversikt. Uavhengig av hvor tett på regnskapet du sitter, så er det betryggende å ha kontroll over arbeidsprosesser du er involvert i. De skybaserte systemene tilrettelegger for at dem som har behov for innsikt, får det. Hanssen opplever at dette forenkler hverdagen i stor grad.

–Nå har vi full kontroll og oversikt selv. Når vi først har lagt inn en kunde, så ligger de i kontaktbasen. Da kan vi bare hente ut og kopiere til et nytt system. Det sparer oss for mye tid, forteller Hanssen.

Driftscontroller Olsen sitter tett på økonomi aspektet i entreprenørselskapene. Hun forteller at det viktigste i overgangsfasen for hennes rolle i overgangsfasen var at det skulle være fungerende integrasjon i Visma.

–Vi bruker flere verktøy, som SmartDok og byggoffice, og det var viktig for oss at fungerende integrasjoner ble beholdt for oss innen entreprenørselskapene. Vi har funnet en fornuftig grense mellom forskjellige verktøy. Når man først finner noe som fungerer, så bør man ikke begynne å endre det bare for å endre det, sier Olsen.

Med flere automatiserte prosesser har det også forenklet store deler av hverdagen til Olsen.

–Den største oppsiden for vår del er forenkling av fakturaer og endring av regninger. Før var dette manuelle prosesser, og vi måtte passe på å ta kopi av underlag, og skrive ut underlag fra SmartDok og Compello, som da var våre behandlingsprogrammer. Med Visma kommer vi unna dette siden alt ligger inne i systemene allerede. Så lenge de ansatte er flinke til å fordele timer og faktura-kostnader så er dette med fakturering nesten i boks, Olsen.

Smidig overgang med Cloud Connection

Håkon Hanssen har brukt Visma siden 2021, og var involvert i hele overgangsprosessen til Visma.net ERP, og opplevde overgangen som smidig. Han og teamet hans fikk i tillegg mulighet til å komme med innspill til hvilke funksjoner de hadde behov for.

–Vi hadde en god makker i Joakim fra Cloud Connection. Han har lyttet til oss og tilpasset systemet så godt som mulig til vår bedrift. Han er fremdeles med i utviklingen og hjelper oss når vi kommer med nye Idéer, sier Hanssen.

Hanssen har naturlig nok vært med på slike endringer tidligere og har en del erfaring med overganger til nye systemer.

–Det er jo alltid noen som sliter litt med endringsvegring, men det meste handler om innstilling. Det kommer også helt ann på hvor langt unna regnskapet man sitter. Det sier jo seg selv at jo tettere du er på regnskapet, desto enklere er det å lære seg. Hvis du bruker systemet veldig lite, så kan det være overveldende å logge seg inn.

–Det er mange funksjoner i den skogen der, men det gjelder å bare fokusere på de trærne man faktisk skal bruke.

Olsen forteller at det har vært en fordel å ta inn ett og ett selskap til Visma.net ERP om gangen. Både for å begrense at alt skulle skje på en gang, men også for å påse at alle selskapene kom seg helskinnet og trygt opp til skyen.

Vevle og Olsen har også en god dialog med hele teamet hos Cloud Connection i Bodø, spesielt Joakim og Berit Anne. De forteller at det til tider oppleves som at de er en del av avdelingen.

–Samarbeidet har vært veldig bra. De har vært veldig på ballen, og er alltid løsningsorienterte og serviceinnstilte, forteller de.

Idealet er å samle alt i ett system

– Målet er minst mulig trykking og flest mulige automatiserte løsninger, mener Hanssen.

Hanssen og teamet fortsetter jobben med å videreutvikle av systemet. Han forteller at systemet er bygd opp sånn at de kan tilpasse det best mulig til sin bedrift, når de har behov for det.

fire menn på byggeplass

Olsen bruker nå Visma.net som et oppslagsverktøy, i tillegg til å hente ut rapporter som til enhver tid viser hvordan de ligger an, og eventuelt hvor de opplever avvik.

– Nå har vi flere rapporter som er samlet på en plattform. Vi har også mange flere muligheter enn tidligere, og det er absolutt en fordel når vi har flere selskap. Det må jo være en fornuftig arbeidsfordeling mellom økonomiavdeling og oss som skal styre prosjektet. Det gir fleksibiliteten i systemet oss, sier Olsen.

Det er helt tydelig at det er integrasjonene mellom de ulike systemene som er det viktigste både for Vevle, Hanssen og Olsen.

– Det skal gå på skinner fra A til Å. Det handler om at vi kan bruke ressursene våre på de riktige tingene. Det betyr ikke at folk må gå, men at vi får gjort en mye bedre jobb, og vi kan bruke tid på det vi er gode på, avslutter Hanssen.

Vi takker for tilliten og ser frem til videre samarbeid! 🧡