Hopp til hovedinnhold
Senja avfall, grønn lastebil på fjellet

Senja Avfall IKS velger skyveien med Business NXT og Payroll

Vi takker for tilliten fra Senja avfall IKS etter å ha blitt valgt som leverandør av nytt regnskap og lønnssystem.

Senja Avfall IKS hadde klare forutsetninger for valg av nye løsninger for ERP og lønn, de måtte:

  • Være fremtidsrettet, men samtidig dekke dagens behov
  • Automatisere mest mulig av dagens manuelle rutiner
  • Være digitale og redusere serverbehovet

Forespørselen fra Senja Avfall IKS til oss i Cloud Connection om tilbud på nytt ERP system og effektivisering av rapportering både internt og eksternt passet som hånd i hanske.

Vi har et stor antall renovasjonsselskaper spredt over hele Norge som kunder og har i en periode vært i en prosess hvor vi samarbeider med leverandørene av fagsystemer innenfor renovasjonsbransjen for å lage en skreddersydd løsning for rapportering og dataflyt. Målet for denne satsningen er å kunne tilby bransjen en løsning som omhandler ERP-systemer, rapportering, og visuell og funksjonell statistikk. Denne vil nå Senja Avfall ta i bruk.

En komplett skyløsning

Business NXT er en komplett, nettbasert forretningsløsning som samler alle ansatte og all forretningsdata i én og samme løsning. Løsningen legger til rette for automatisering, samarbeid og integrering av forretningsprosesser. Det fremmer smartere arbeidspraksis som hjelper deg å ligge i forkant av konkurrentene.

Med et kjent brukersnitt fra Norges mest brukte ERP-system Visma Business, markedets beste migrasjon av data og høy grad av gjenbruk av kunnskap hos de ansatte.

Oppgraderinger blir også historie, du vil alltid jobbe i den nyeste versjonen.

Full kontroll med moderne rapporteringsmuligheter

Rapportering er et stadig viktigere momenter og innen renovasjonsbransjen er avfallsstatistikker et nøkkelord. Disse rapportene inneholder informasjon om bl.a. NS-kode. Sluttbehandlingskode og produktnummer, samt innveide mengder. Kunder ønsker gjerne muligheten til å logge inn i en egen rapportmodul for å hente disse statistikkene på egenhånd. Noe vi kan tilrettelegge for i en egen renovasjonsmodul beregnet for Business NXT.

Dette er en fremtidsrettet løsning som skal gi et bedre rapporterings- og statistikkgrunnlag for både renovasjonsselskaper og kundene deres. På sikt skal denne løsningen også svare til miljørapporteringskrav. Dette vil føre til en mer automatisert rapportering som bidrar til en mer effektiv arbeidshverdag for renovasjonsselskapene, hvor bl.a. kundene selv kan hente ut sine egne avfallsstatistikker.

Effektivisering av databehandling og fakturering

Et av forbedringspunktene som kom frem under dialogen mht. mulige gevinster rundt overgangen til Business NXT var en ønsket effektivisering og forbedringer av databehandling og fakturering hos Senja Avfall IKS sitt datterselskap Finnsnes Fjernvarme AS. Dette er et område vi i Cloud Connection allerede har startet leveranse av hos en annen stor fjernvarme leverandør, så her vil mulighetene for en enklere og mer strømlinjeformet hverdag være store.

Vi gleder oss til videre samarbeid! 💜

Har du spørsmål eller vil vite mer om hva vi kan tilby renovasjonsbransjen? Send inn skjema så tar vi kontakt!

Arne Fure

Key Account Manager, Sortland

Les flere kundehistorier

Se alle kundehistorier