Hopp til hovedinnhold
Person som sees bakenfra som jobber med to dataskjermer, inne på Visma.net systemet

Hva er ERP, egentlig?

ERP er et system for håndtering av bedrifter forretningsprosesser som økonomi, logistikk, prosjekt, lønn og HR. Et ERP system samler alle disse avdelingene og informasjon om dem på en og samme plattform. 

Tidlig på 90-tallet gjorde Gartner, verdensledende IT-forskning og rådgivningsselskap, akronymet ”ERP” (Enterprise Resource Planning) kjent. Det er blitt et begrep som for mange oppleves diffust og som noe voldsomt. Vi skal forklare så godt vi kan hva det er og hvorfor du kanskje burde bry deg.

Hva betyr ERP?

Takk og farvel til manuelle arbeidsoppgaver. For å forstå hva et ERP-system er, må man zoome ut og se på hvilke prosesser som er helt essensielle for å drive en virksomhet: økonomi og regnskap, lager og logistikk, innkjøp, kundebehandling, personal. Lista kan selvfølgelig bli mye lenger, men disse avdelingene og forretningsområdene har i mange tilfeller egne og unike systemer som ikke snakker med hverandre. Dermed forblir prosessene i siloer, og skaper unødvendige manuelle oppgaver.

Petter sett bakfra som jobber på to dataskjermer inne i Visma.net systemet
Petter jobber i Visma.net

Veldig enkelt forklart vil en ERP-løsning samle alle disse forretningsprosessene inn i ett samlet system slik at arbeidsoppgaver og informasjon blir strømlinjeformet til hele organisasjonen - og ikke i siloer. I praksis betyr dette at medarbeidere i ulike avdelinger, for eksempel økonomi og salg, kan benytte samme tilgjengelig informasjon til spesifikke behov. Les også: Hva har Netflix og ERP til felles? En ERP-løsning tilbyr også synkronisert rapportering og automatisering: Istedenfor å tvinge ansatte til å opprettholde separate databaser og regneark som må slås sammen manuelt for å generere rapporter, kan enkelte ERP-løsninger tillate ansatte å trekke rapporter fra ett system.  For eksempel vil ordre på salg automatisk strømme inn i økonomisystemet, uten noen manuelle prosesser. Dermed kan de som administrerer ordrene behandle disse raskere og mer nøyaktig. 

3 store gevinster med et moderne ERP-løsning: 

Det er mye å tjene på ved å ta i bruk en moderne ERP-løsning.

1. Redusere manuelle prosesser
Inngående faktura og betaling til bank er eksempler på prosesser som vi tradisjonelt har brukt mye tid på. Begge disse er i ferd med å bli helt automatiserte: inngående faktura kommer elektronisk inn og blir sendt til godkjenning før det legges til betaling i bank direkte - uten å forlate ERP systemet. Det betyr: Ingen åpning av post, ingen skanning av bilag og ingen innlogging i nettbank for å betale. Alt skjer innenfra ERP.

2. Mindre fokus på systemer
Tradisjonelt ble ERP-systemer ofte valgt basert på hvor mye de kunne tilpasses deg som kunde. Dette ser vi har snudd totalt etter at skyløsningene kom: Har du gått inn i 2020 på eldgamle Windows ERP-systemer eller tar du steget ut i skyen? Nå har kundene fokus på å benytte styrkene i systemene og heller tilpasse sine prosesser og la systemene håndtere resten. Dermed er du med på hele reisen uten å måtte tenke på hvilken versjon du er på, og ikke minst er tilgangen på god og riktig support enklere enn noensinne.

3. Umiddelbar innsikt i virksomheten
Bruk dataene du sitter på til å ta viktige og riktige beslutninger for din bedrift. Ved å benytte et skybasert ERP-system får du tilgang til rapporter og andre type data i sanntid, både på mobil og nettleser. En moderne og skybasert plattform gjør det mye enklere å være og følge med til daglig. Du får innsikt i det som er viktig for deg, basert på din rolle, og trenger ikke vente 30 dager på å få vite hvordan forrige måned gikk.

Les også: Ålesund Havn gikk all inn med Visma.net