Hopp til hovedinnhold

CloudCare CRM

Vi gir løpende rådgivning, brukerstøtte og teknisk support innen våre løsninger. For deg, betyr det at det bare er å ringe oss om det er noe du lurer på!

Vi har erfart at våre kunder som benytter seg av brukerstøtten sikrer at SuperOffice brukes mest mulig effektivt og ikke minst etter planen som er lagt.

I tillegg tilbyr vi, og oppfordrer deg til å delta på, våre åpne og bedriftstilpassede kurs både innenfor tradisjonell SuperOffice-forståelse og tilpasset din bedrift sine fokusområder.

Mange av våre ansatte har jobbet med CRM-prosjekter i over 20 år, og har mye kunnskap om hvordan du som kunde skal lykkes med det endringsarbeidet du skal i gang med. Vi har sannsynligvis kunnskap og forståelse om akkurat dine arbeidsprosesser, hvis ikke så tar vi utfordringen.

Vår plattform for en CRM-leveranse er SuperOffice, og vi leverer hele kjeden fra workshops og avdekking og prioritering av behov, via konfigurasjon og eventuell skreddersøm til kick-off og trening. I årene etter bidrar vi til fortsatt motivasjon, oppfølging av mål, train-the-trainer, forskjellige kurs og ikke minst til å ta løsningen videre mot nye delmål.

CloudCare CRM

Brukerstøtte

Kundens brukere av systemet samt Kundens driftsleverandør på IT er omfattet av denne avtalen, og kan kontakte Leverandøren for brukerstøtte/support. Henvendelser kan skje via telefon, e-post, eller chat. Leverandøren forbeholder seg retten til å anbefale kurs eller konsulenttjenester dersom brukerstøtten tar form av generell opplæring eller konsulentarbeid. Avtalen inkluderer ikke utførelse av konsulentarbeid. Dersom dette skjer, vil Kunden bli gjort oppmerksom på dette og fakturert for medgått tid.

Årlig statusmøte

Leverandøren vil gjennomføre årlig statusmøte med kunden. Dette er inkludert i avtalen. Formålet er å evaluere bruken og utnyttelsesgrad og avdekke nye muligheter innenfor CRM.

Priser

Prisen på Avtalen avhenger av antall brukere av CRM-løsningen og kompleksiteten (f.eks. integrasjon mot ERP, 3. partsmoduler osv.). Gjeldene prisliste fra Leverandøren eller signert kjøpsavtale regulerer prisen på avtalen for den enkelte Kunde. Reguleringen av pris kan skje og må varsles minimum 14 dager før frist for oppsigelse av denne avtalen. Prisregulering kan skje gjennom regulering av generell prisliste fra Leverandøren eller gjennom en direkte avtale med Kunden.

Periode

Avtalen løper som årlig avtale fra tegningsdato og fornyes automatisk hvert år dersom skriftlig oppsigelse fra en av partene ikke er gjort før frist for dette.

Cloud Connection er din SuperOffice-partner
Dere bekrefter også at dere ønsker oss som deres SuperOffice-partner, og vi gir SuperOffice beskjed om dette på vegne av dere.

Generelle priser

Kunden har gjennom denne avtalen en lavere standard sats pr. konsulenttime/kurs enn andre kunder. Prisene reguleres i den til enhver tid gjeldene prisliste fra Leverandøren.

Responstid

Det er ingen krav eller plikter i forhold til responstid per henvendelse knyttet til denne avtalen. Leverandøren vil prioritere henvendelser i forhold til henvendelsens alvorlighet for Kunden. Henvendelser hvor tilgangen til CRM-løsningen ikke fungerer vil prioriteres.

Fakturering

Leverandøren fakturerer Kunden for ett år av gangen forskuddsvis ved dato for avtalefornyelse. Antall brukere som er registrert hos SuperOffice Norge på det tidspunkt er grunnlaget for satsen iht. gjeldene priser fra Leverandøren. Ved kjøp av ny CRM-løsning eller utvidelse av antall brukere midt i kalenderåret faktureres resterende måneder frem til ny periode starter.

Oppsigelse

Avtalen kan sies opp av begge parter med en (1) måneds varsel før periodens utløp. Ved oppsigelse midt i en periode vil kunden ha fulle rettigheter i hele perioden som det allerede er betalt for.

Har du noen spørsmål? Fyll inn skjemaet så tar jeg kontakt med deg.

Fredrik Moen

Leder, Kundesenter CRM, Drammen

Flere CRM-tjenester/løsninger