Fra Mamut til Visma.net: HL.Skjong går All In!

Benedicte Imsland
Nov 16, 2021 8:49:56 AM

HL.Skjong er en ledende produsent av profesjonelt vaskeutstyr for maritim og landbasert industri. 

I tillegg til å bygge og montere komplette manuelle eller automatiske systemer, utvikler og anvender de ny teknologi som både sparer tid og reduserer belastning på både personell og på miljøet.

hl_gif

I dag teller selskapet 15 ansatte, og har hatt en stødig vekst de siste årene med en forventet omsetning på 80 mill for 2021. 

HL. Skjong hadde behov for et nytt system som kunne erstatte deres eksisterende, Mamut. For dem var det avgjørende å ha et skybasert logistikksystem, og 1. Oktober startet de opp med Visma.net ERP og Payroll.

 Vi gratulerer HL. Skjong AS med å ha gått All In med Cloud Connection! 

Les flere kundehistorier