Hopp til hovedinnhold

For deg som driver med kundeservice

Vi hjelper deg å finne, vinne og beholde kunder. Kundeservice handler om tydelig kommunikasjon før, under og etter kjøp – vi hjelper deg så du kan yte gode kundeservice i alle ledd av kundereisen.

SuperOffice Service

Service-funksjonene i SuperOffice hjelper med å behandle, besvare og eventuelt eskalere henvendelser slik at de som henvender seg får en best mulig kundeopplevelse. Det er også sentralt å kunne gi kunder mulighet til selvhjelp gjennom bruk av standardfunksjonene FAQ og kundesenter. God kundeservice er ekstremt viktig – det hjelper lite å ha topptrente selgere eller markedsføring i toppklassen om kundeservice ikke er på samme nivå.

Kunder henvender seg i dag gjennom mange kanaler: e-post, chat, kontaktskjemaer, telefon og via sosiale medier. Hvordan følger du dem opp?

Utfordringen med å være tilgjengelig på mange kanaler er at henvendelser kommer samtidig og fra mange ulike kunder. Hvilke henvendelser skal håndteres først? Skal alle behandles med like høy viktighetsgrad og besvares innenfor samme tidsintervall? Uten et ordentlig verktøy for å håndtere henvendelser blir det utelukkende opp til hver enkelt medarbeider. SuperOffice Service setter alle kundehenvendelser i system, og gir både medarbeidere og ledelsen den kontrollen og innsikten de trenger for å håndtere alle kundehenvendelser på den mest hensiktsmessige måten.

Standardfunksjonene i SuperOffice gir umiddelbar verdi på flere områder:

  • Kunder får automatisk svar ved henvendelse og får en egen saks-ID å forholde seg til i videre dialog
  • Bedriften har full kontroll på henvendelsen, kategori, eier, status og videre dialog
  • Henvendelser som ligger urørt for lenge kan eskaleres automatisk
  • Økt kunnskap om saker innenfor kategorier, responstid og andre kriterier fra SuperOffice
  • Personuavhengig saksoppfølging
  • All kommunikasjon i en sak samlet på ett sted, synlig for alle i SuperOffice

Har du noen spørsmål? Fyll inn skjemaet så tar jeg kontakt med deg.

Fredrik Moen

Leder, Kundesenter CRM, Drammen

+47 958 85 313

Flere CRM-tjenester/løsninger